Volume 11 (2007)

Recent Volumes
Volume 1, 1998
Volume 2, 1999
Volume 3, 2000
Volume 4, 2002
Volume 5, 2002
Volume 6, 2003
Volume 7, 2004
Volume 8, 2006
Volume 9, 2006
Volume 10, 2007
Volume 11, 2007
Volume 12, 2007
Volume 13, 2008
Volume 14, 2008
Volume 15, 2008
Volume 16, 2009
Volume 17, 2011
Volume 18, 2012
Volume 19, 2015
The Series
All Volumes
 
About this Series
Ethics Statement
Purchase Printed Copies
Author Index
ISSN (electronic): 1464-8997
ISSN (print): 1464-8989
 
MSP Books and Monographs
Other MSP Publications

List of participants

Tilman Bauer
Wëstflische Wilhelms-Universitat
Münster
Germany

Mark Behrens
MIT
Massachusetts
USA

Carles Broto
Universitat Autonoma de Barcelona
Spain

Nguyễn Gia Định
University of Hue
Vietnam

Nguyễn Viết Đông
Vietnam National University
Hochiminh City
Vietnam

Nguyễn Việt Dũng
Institute of Mathematics
Hanoi
Vietnam

Jesper Grodal
University of Chicago
Chicago
USA

Lê Minh Hà
Vietnam National University
Hanoi
Vietnam

Hans-Werner Henn
Université Louis Pasteur et CNRS
Strasbourg
France

Mike Hill
MIT
Massachusetts
USA

John Hubbuck
University of Aberdeen
Scotland
UK

Trần Huyên
University of Pedagogy
Hochiminh City
Vietnam

Nguyễn Hữu Việt Hưng
Vietnam National University
Hanoi
Vietnam

Kenshi Ishiguro
Fukuoka University
Japan

Masaki Kameko
Toyama University of International Studies
Japan

Richard M Kane
University of Western Ontario
Canada

Vũ Thế Khôi
Institute of Mathematics
Hanoi
Vietnam

Nicholas Kuhn
University of Virginia
Charlottesville
USA

Trần Đình Lương
University of Quinhon
Vietnam

John Martino
Western Michigan University
USA

Haynes Miller
MIT
Massachussetts
USA

Mamoru Mimura
Okayama University
Japan
 

Phạm Anh Minh
University of Hue
Vietnam

Huỳnh Mùi
Thang Long University
Hanoi
Vietnam

Trần Ngá»c Nam
Vietnam National University
Hanoi
Vietnam

Frank Neumann
University of Leicester
UK

Mara Neusel
Texas Tech University
USA

Goro Nishida
Kyoto University
Japan

Dietrich Notbohm
University of Leicester
UK

John Palmieri
University of Washington
USA

Geoffrey Powell
Université Paris 13
France

Stewart Priddy
Northwestern University
USA

Mỵ Vinh Quang
University of Pedagogy
Hochiminh City
Vietnam

David Salisbury
University of Aberdeen
Scotland
UK

Lionel Schwartz
Universitế Paris 13
France

Nguyễn Sum
University of Quinhon
Vietnam

Peter Symonds
UMIST
Manchester
UK

Michishige Tezuka
University of Okinawa
Japan
 

Phan Doãn Thoại
Education Publishing House
Hanoi
Vietnam

Tôn Thất Trí
University of Hue
Vietnam
 

Lê Anh Vũ
University of Pedagogy
Hochiminh City
Vietnam

Antonio Viruel
Universidad de Malaga
Spain
 

Nathalie Wahl
Aarhus University
Denmark

Francis Williams
New Mexico State University
USA

Nobuyaki Yagita
Ibaraki University
Japan

 

Students from the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Dư Thị Hòa Bình
Đỗ Việt Cường
Nguyễn Tiến Đặng
Hoàng Phi Dũng
Lê Thanh Hoa
Nguyễn Hữu Việt Khuê
Vũ Xuân Nhâm
Nguyễn Xuân Thảo
Ninh Văn Thu
Tạ Việt Tôn
Nguyễn Quốc Tuấn

Trần Quốc Công
Đỗ Kiên Cường
Nguyễn Thạc Dũng
Phạm Đức Hiệp
Nguyễn Việt Huy
Bùi Văn Linh
Võ Thị Như Quỳnh
Nguyễn Tất Thắng
Lê Quí Thường
Đặng Anh Tuấn
Hoàng Lê Trường

Students from the University of Pedagogy, Hanoi, Vietnam

Nhâm Ngọc Tần
Đặng Học Tập
Lại Sinh Viên

Students from the Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam

Đỗ Đức Hạnh
Đoàn Trung Cường

Students from the University of Hue, Vietnam

Võ Thanh Tùng
Nguyễn Đăng Hồ Hải
Hồ Thị Dạ Thảo
Nguyễn Dư Thái
Trần Thiện Thành

Students from the University of Quinhon, Vietnam

Lê Công Trình
Mai Thành Tấn
Lê Quang Thuận
Phạm An Vinh
Lương Đăng Kỳ

Students from the Vietnam National University, Hochiminh City, Vietnam

Quách Tố Khanh
Ngô Võ Nhâm
Phan Thanh Toàn
Lê Văn Luyện
Lê Thị Ngọc Giàu

Students from the University of Pedagogy, Hochiminh City, Vietnam

Trương Vĩnh An
Phạm Văn Hiển
Nguyễn Viết Hưng
Lê Xuân Trường
Lê Lan Hương
Dương Thị Phong Lan
Lê Cao Tú
Tống Minh Hải

Students from the University of Cantho, Vietnam

Phan Hoàng Chơn
Lý Nghiên Cứu
Chu Suy Nghĩ

 
Preface
Huỳnh Mùi
Group photograph
Titles of talks
Contents